UtbildningskonsultThorbjörn Holmqvist

Thorbjörn Holmqvist alias trollkarlen Conny Ray är författare, illustratör och som aktiv en uppskattad utbildare med 20 års erfarenhet av att leda utbildningar i muntlig framställning. I sina böcker har han samlat mångårig erfarenhet och delar generöst med sig av idéer, goda råd och modern inlärningsteori.

Han har skrivit följande böcker:

  • Presentationsteknik — handbok i underhållande presentationer
  • Overheadboken — en handbok för lyckade overheadbilder
  • Presentera med datorstöd — där han är en av författarna
  • Presentera mera — idébank för moderna presentatörer

För dig som vill få hjälp med att hitta idéer hur du kan förgylla en presentation. Du får förslag på effekter och aktiviteter. Du får tips om effekter som är speciellt utvalda att fånga åhörarnas intresse, och som är lätta att anpassa till den egna arbetssituationen. Allt vi går igenom är lätt att lära sig, så att du helt kan koncentrera dig på presentationen.